Adatvédelmi irányelvek

A nemetmagyarforditas.hu (továbbiakban:Weboldal) weblapot üzemeltető Baacom Group Bt. (továbbiakban: Üzemeltető, illetve Adatkezelő) a személyes adatokat bizalmasan, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen Tájékoztatóban, a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió rendelete, a GDPR (Általános Adatvédelmi Rendelet) által meghatározott elvárásoknak.

1) Az Adatkezelő adatai

Cégnév: Baacom Group Bt.

Székhely: 9700 Szombathely, Váci Mihály utca 63. V/20..

Email: info(kukac)nemetmagyarforditas(pont)hu

Cégjegyzékszám: 18 06 106285

Adószám: 22587978218

2) Az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, és a hozzáférésre jogosultak köre

Az Adatkezelő online tevékenységével kapcsolatban kezeli az ügyfelek személyes adatait. A szolgáltatás igénybevétele esetén az adatkezelés kizárólagos célja a szolgáltatás teljesítése, illetve az ezzel kapcsolatos kötelezettségek (számlázás) teljesítése. Csak olyan személyes adatot kezelek, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelem.

Kezelt adatok:

Név, e-mail cím, telefonszám: az érdeklődő kapcsolatfelvétel céljából e-mail-t küldhet a info@nemetmagyarforditas.hu e-mail címre, vagy erre használhatja a weboldalon található űrlapot. Ez esetben ugyanerre a címre érkezik az üzenet. A telefonszámra a későbbi kapcsolattartás érdekében van szükség (nem kötelező adat).

Jogalap: hozzájárulás, szolgáltatás igénybevétele esetén annak teljesítése (kapcsolattartás)

Az adatkezelés célja: üzenetre adott válasz, illetve szolgáltatás igénybevétele esetén a teljesítéshez szükséges kapcsolattartás

Tárolás időtartama: szolgáltatás nyújtásának befejezéséig, illetve csak érdeklődés esetén 30 napig

Ki fér hozzá: a tárhelyszolgáltató (ININET Internet Kft.) és a vállalkozás tulajdonosa (Háger Andrea)

Lakcím

Jogalap: törvényi kötelezettség

Az adatkezelés célja: számlázás

Tárolás időtartama: amíg a törvény a számlák megőrzésére kötelez (az adóévet követő 6 évig)

Ki fér hozzá: könyvelő (Sopkoor Kft.) és a vállalkozás tulajdonosa (Háger Andrea)

Skype azonosító

Jogalap: szerződés teljesítése

Az adatkezelés célja: szolgáltatás nyújtása

Tárolás időtartama: szolgáltatás nyújtásának befejezéséig, illetve csak érdeklődés esetén 30 napig

Ki fér hozzá: a vállalkozás tulajdonosa (Háger Andrea)

Adatfeldolgozók:

– tárhelyszolgáltató (Ininet Internet Kft., 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10., E-mail:

info@ininet.hu, Telefon: +36 20 293 9058),

– könyvelő (Sopkoor Kft., ; E-mail: sopkoor@t-online.hu;Telefon: 9400 Sopron, Paur Iván u. 2.)

Az e-mail címet, lakcímet kéretlen reklámlevelek küldésére nem használom.

Az adatokat nem továbbítom harmadik országba.

Az adatkezelés során nem történik automatikus döntéshozatal, sem profilalkotás

A személyes adatokat arra jogosulatlan harmadik fél részére nem adom át, kivéve, ha törvény kötelez rá, valamint nem értékesítem.

Bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Üzemeltető érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – esetén harmadik személyek számára hozzáférhetővé tehetem az érintett felhasználó adatait. Az Üzemeltető, mint adatkezelő jogosult és köteles minden olyan  rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak  továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adat továbbítása, valamint az ebből származó következmények miatt az adatkezelő Üzemeltető nem tehető felelőssé.

3) A kezelt személyes adatokról való tájékozódás

Jogodban áll bármikor írásban, e-mailben tájékoztatást kérni a rólad tárolt személyes adatokról, illetve az adatkezelésről. Az e-mailben küldött tájékoztatáskérést csak akkor tekintem hitelesnek, ha azt a velem való addigi kommunikációra használt e-mail címről küldöd. Tájékoztatást kérhetsz a kezelt adatok típusára, az adatkezelés jogalapjára, céljára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az adataidat. Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekre a kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül válaszolok. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

4) Adatok módosítása, törlése

Ha valamilyen adatod megváltozott, az info@nemetmagyarforditas.hu címre küldött e-mailben kérheted tőlem az adatod módosítását, amit indokolatlan késlekedés nélkül, de maximum 30 napon belül megteszek.

Bármikor jogodban áll személyes adataid kezelését indoklás nélkül megtagadni, azaz, kérheted az  adataid törlését, amit indokolatlan késlekedés nélkül, de maximum 30 napon belül megteszek. A törvény által előírtaknak megfelelően ez nem vonatkozik a banki kivonatokon és számlákon szereplő adataidra, mivel ezek megőrzésére törvény kötelez engem, az adóévet követően még 6 évig. Azonban, ha kérted az adataid törlését, azokat másra nem használhatom.

Az általad megadott személyes adatokat nem ellenőrzöm. A megadott adatok helyességért és valódiságáért kizárólag az azokat megadó személy felel. E-mail címének megadásakor felelősséget vállalsz azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag te veszel igénybe szolgáltatást. Erre való tekintettel, egy megadott e-mail címmel történő minden kommunikációval összefüggő felelősség kizárólag azt a személyt terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

5) A személyes adataiddal kapcsolatos jogaid, és jogérvényesítési lehetőségeid:

– tájékoztatáshoz való jog: jogod van tudni, hogy az adataidat ki, milyen célból, milyen jogalappal,

meddig, hol tárolja, és kinek van hozzájuk hozzáférése, azaz, lényegében, hogy mi történik az adataiddal, miután megadod őket. Jelen Adatkezelési Szabályzat célja, hogy tömör, átlátható és érthetően tájékoztatást nyújtson ezzel kapcsolatban.

– az adatokhoz való hozzáférés joga: jogod van hozzá, hogy megtudd, kezelek-e rólad adatokat, és ha igen, milyen adatokat, milyen célból, milyen jogalappal, meddig, hol tárolom, kinek van hozzájuk hozzáférése, történik-e velük kapcsolatban automatizált döntéshozatal, illetve profilozás. Amennyiben kérdésed van ezzel kapcsolatban, az info@nemetmagyarforditas.hu e-mail címen kérhetsz tájékoztatást.

– helyesbítés joga: jogod van az adataid módosítását kérni, pl. mert megváltoztak. Ezt szintén az info@ nemetmagyarforditas.hu címre küldött e-mailben teheted meg.

– törlés joga: jogod van az általam kezelt adataid törlését kérni. Tehát kérheted, hogy töröljem az e-mail címedet, vagy azt, hogy töröljem azt az e-mail, amelyikben megadtad a lakcímedet a számlázáshoz.

Azt viszont nem kérheted, hogy töröljem azért a számlákat, mert rajta van a lakcímed, ugyanis a számlákat törvényi kötelezettségem megőrizni a törvény által előírt ideig. Az adatot, tehát ha megtiltod, nem használhatom olyasmire, amire a törvény nem kötelez, pl. nem küldhetek több e-mailt, ha nem szeretnéd.

– az adatkezelés korlátozásához való jog: kérheted, hogy az adataidat bizonyos célokra vagy bizonyos ideig ne használjam, pl. mert pontatlanok és pontos adatokat szeretnél megadni.

– adathordozáshoz való jog: jogod van ahhoz, hogy az adataidat elkérd széles körben ismert, géppel  olvasható formátumban, hogy másik szolgáltatónak átadd őket

– tiltakozás joga: jogod van megtiltani az adataid felhasználását (kivéve, ha olyan jogos okok  indokolják, amelyek felülírják a törlési kérelmet, pl. a számlák megőrzésének törvényi előírása.

– visszavonáshoz való jog: ha valamely adatodat a hozzájárásodon alapulva kezelem (pl. e-mail cím), jogod van ezt a hozzájárulást visszavonni

– Automatizált döntéshozatal, profilozás: jogod van tiltakozni az ellen, hogy az adataidat veled kapcsolatos automatikus döntéshozatalra vagy profilozásra használják fel.

– bírósághoz fordulás joga

6) Sütik (cookie)

A nemetmagyarforditas.hu weboldal sütiket használ. A sütik, vagy cookie-k, kis adatcsomagok, amiket a weboldalak a böngésződben tesznek le.

Mit csinálnak a sütik?

– információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről (pl. statisztikához)

– megjegyzik a látogatók egyéni beállításait (pl. hogy egy adott weboldalt milyen nyelven böngészel, így a következő látogatásodkor nem kell minden alkalommal újra beállítanod a nyelvet)

– ezáltal megkönnyítik a weboldal használatát, és javítják a látogatói élményt

– marketing célokra is használhatóak, azaz, segítségükkel egy weboldal hirdetései megjelenhetnek a látogatóiknak akkor, amikor más weboldalakat böngésznek, vagy a közösségi média felületeken (pl. a Facebookon.

Ebből adódóan kétféle süti létezik: a feltétlenül szükséges, ún. munkamenet (session) sütik, és  a harmadik fél által elhelyezett sütik. Jogod van eldönteni, hogy melyik weboldalnak milyen sütit  engedsz elhelyezni a számítógépeden. Ha a feltétlenül szükséges sütiket nem engedélyezed,  előfordulhat, hogy nem tudod használni az adott weboldalt, vagy tudod, de kényelmetlenebb módon.  Ha a harmadik fél által elhelyezett sütiket nem engedélyezed, akkor pl. előfordulhat, hogy nem töltődik be a Faceboook doboz vagy a hozzászólási lehetőség, mivel ezeket a sütiket pl. a Facebook helyezné el a számítógépeden (ezért harmadik fél sütijei: nem az adott weboldalé, amit épp nézel, hanem valaki másé, pl. a Facebooké).

A sütik használatához a törvény értelmében hozzájárulást kell kérni a weboldal látogatóitól.

(A böngésződben bármikor le is tilthatod a sütiket, illetve a már meglévőket törölheted a számítógépedről.)

6) Adatbiztonság

Mint Adatkezelő vállalom, hogy gondoskodom az adataid biztonságáról, megteszem a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítom azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a tárolt illetve kezelt adatok védettek legyenek; illetve arról, hogy megakadályozzam azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, a következők szerint:

– a vállalkozással kapcsolatos tevékenységekhez használt laptopon tűzfalat és vírusirtó szoftvert

használok

– a laptop jelszóval védett, a jelszót csak én (Háger Andrea) ismerem

– minden igénybe vett szolgáltatáshoz (tárhely, e-mail fiók, Skype) erős jelszavakat használok, a

jelszavakat csak én (Háger Andrea) ismerem

– a laptop kizárólag erős jelszóval védett wifihez csatlakozik. Nyilvános helyen, nyilvános vagy

ingyenes wifiről nem használom.

– a számlákat és céges bankkivonatokat tartalmazó mappákról havonta készül biztonsági mentés jelszóval védett pendrive-ra; a weboldalról a tárhelyszolgáltató (Ininet Internet Kft.) is készít napi mentést. A pendrive-hoz csak én (Háger Andrea) férek hozzá, a tárhely mentéséhez a tárhelyszolgáltató (Ininet Internet Kft.) is.

7) Panaszkezelés, kérdések

Amennyiben további kérdéseid, észrevételeid vannak az adatkezeléssel kapcsolatban e-mailben léphetsz kapcsolatba velem: info(kukac)nemetmagyarforditas(pont)hu

Az adatkezeléssel kapcsolatos panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

(NAIH) fordulhatsz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; levelezési cím: 1530

Budapest, Pf. 5; telefon: 0613911400)

Adatvédelmi nyilvántartási szám (NAIH szám): 111039/2016.

Érvényes: 2018. október 1-től visszavonásig

Háger Andrea