Szolgáltatások

Német-magyar, valamint magyar-német nyelvpárokban vállalok fordításokat valamennyi általánosan elterjedt fájlformátumban (MS Office, pdf, jpg, stb.).

1. Általános fordítás:

  • önéletrajz, motivációs levél
  • bizonyítvány, diploma, oklevél, jogosítvány, születési, házassági, halotti anyakönyvi kivonat
  • turisztikai, gasztronómiai szövegek

2. Szakfordítás:

  • pénzügyi/üzleti szövegek (számlakivonatok, számlák, biztosítási dokumentumok, jövedelemigazolások, éves beszámolók, mérleg, stb.)
  • jogi szövegek (bírósági ítéletek/végzések, társasági szerződések, cégkivonatok, jegyzőkönyvek, adásvételi szerződések, örökösödési ügyek, stb.)
  • magánjellegű dokumentumok fordítása, német ügyintézés, külföldi hivatalokkal levelezés

3. Hivatalos fordítás:

Bizonyos dokumentumok fordításakor elengedhetetlen az ún. hivatalos fordítás készítése. Ebben az esetben tanúsítvánnyal ellátott fordítást készítek, melyben igazolom, hogy az eredeti dokumentum és a lefordított változat tartalmilag megegyezik. Fontos megjegyezni, hogy a hivatalos fordítás nem egyezik meg a hiteles fordítással, utóbbit jelenleg Magyarországon csak az OFFI készíthet. A fordítás megkezdése előtt ezért célszerű érdeklődni a befogadó félnél, hogy az általam, egy szakfordító által készített hivatalos fordítást elfogadja-e.

A 24/1986. (VI.26.) MT rendelet 6/A. § értelmében cégkivonat hiteles fordítására, valamint a cégjegyzékbe bejegyzendő adatoknak és cégiratoknak az Európai Unió hivatalos nyelvére történő fordítására a szakfordító képesítéssel rendelkezők is jogosultak. 2008. január 1-től pedig a 2016. évi CXXX. törvény értelmében perek során “Fordítás szükségessége esetén – jogszabály, az Európai Unió kötelező jogi aktusa, illetve nemzetközi egyezmény eltérő rendelkezése hiányában – egyszerű fordítás alkalmazható. Ha a lefordított szöveg helyessége, illetve teljessége tekintetében kétely merül fel, hiteles fordítást kell alkalmazni.”

Tapasztalataim szerint továbbá az általam készített hiteles fordítás megfelelő pl. az alábbi dokumentumtípusok esetén: diploma, nyelvvizsga bizonyítvány, erkölcsi bizonyítvány, születési, házassági, halotti anyakönyvi kivonat, társasági szerződés.